Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

cataleya90
Play fullscreen
but I'm a Supergirl and Supergirls just fly!
Reposted bytereseekSkydelankarmeloovee

June 13 2015

cataleya90
I'm afraid of the ocean
Reposted fromPawelS PawelS viadiebitchdie diebitchdie
5545 ca4e 400
cataleya90
cataleya90
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach.
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
cataleya90
cataleya90
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

June 11 2015

cataleya90
Reposted fromfelicka felicka viamotivate-me motivate-me
cataleya90

June 10 2015

cataleya90
6295 6a7e 400
Reposted fromlittlefool littlefool viaagi2805 agi2805
cataleya90
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaagi2805 agi2805
cataleya90
5638 31a3 400
Reposted fromupinthesky upinthesky viamisborderline misborderline
cataleya90
7463 e4d0 400
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viafoods foods
cataleya90
4172 b15e 400
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viadreamadream dreamadream
cataleya90
8134 65e3 400
7111 5510 400
cataleya90
5974 39b2 400
cataleya90
7658 f137 400
Reposted fromscorpix scorpix viasarkastyczna sarkastyczna

June 09 2015

cataleya90
7828 0306 400
friends for life
Reposted frombecurious becurious viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl